0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Piotr Sudol
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۰۵
Filip Rulka
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۵۵
Michal Minda
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۴۵
Szymon Kolasa
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Michal Skorski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Piotr Ferenc
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۸:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Ferenc
Finished
۰۹:۴۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۲۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Filip Rulka
Finished
۰۲:۵۰
Jakub Stecyszyn
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۰۵
Szymon Kolasa
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۱۰:۴۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۵۰
Adam Kasperski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۲۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۲۵
Piotr Ferenc
۳
۲
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۵۰
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۰۵
Seroka Szymon
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Adam Kasperski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Seroka Szymon
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۲:۱۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۰۵
Artur Daniel
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۸:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۳۰
Gala Bartlomiej
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۳:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۶:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۵۵
Michal Minda
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۱۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Filip Rulka
Finished
۰۰:۲۰
Mariusz Koczyba
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۱۰
Michal Skorski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۳۵
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۰۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۴۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۴۵
Aleksander Majchrzak
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۰۵
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Filip Rulka
Finished
۰۴:۰۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۲۰
Michal Skorski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۴۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۵۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۰۵
Michal Skorski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۱۰
Marcin Lasota
۱
۳
Filip Rulka
Finished
۰۵:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۳۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Seroka Szymon
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۶:۰۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۶:۴۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۱۵
Szymon Sporek
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Michal Malachowski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۵
Seroka Szymon
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۹:۱۵
Szymon Sporek
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۰۹:۳۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۵۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۲۵
Seroka Szymon
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۱۰:۳۰
Szymon Sporek
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۱۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۱:۱۵
Artur Daniel
۰
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۱:۳۰
Piotr Sudol
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۱۱:۴۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۵۵
Michal Malachowski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Ferenc
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۲:۰۵
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۲:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۲:۲۵
Artur Daniel
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۲:۵۰
Piotr Ferenc
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Stecyszyn
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Seroka Szymon
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۳:۴۰
Szymon Sporek
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۳:۵۵
Szymon Kolasa
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۱۴:۰۰
Michal Malachowski
۱
۲
Bartosz Czerwinski
inprogress
۱۴:۳۰
Piotr Ferenc
۱
۰
Michal Minda
inprogress
۱۴:۳۵
Szymon Kolasa
۰
۰
Miastowski Maksymilian
inprogress
۱۴:۴۰
Michal Murawski
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Lukasz Pietraszko
-
-
Krystian Kolodziej
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Artur Daniel
-
-
Jakub Stecyszyn
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Szymon Sporek
-
-
Miroslav Sklensky
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Damian Korczak
-
-
Mateusz Zagajewski
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Antoni Witkowski
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Russia
Liga Pro
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Kuzmin
۱
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۴:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۴۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Butorin
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۳:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۷:۵۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Pavel Semenov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۴:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Yuri Gavrilov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Morozov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۴۵
Danila Andreev
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Simonov
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۰:۱۵
Evgeny Voronkov
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۲
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۰:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Danila Andreev
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۲:۱۵
Denis Molodtsov
۳
۱
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۴۵
Galuzinskii Stefan
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۲:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۳:۱۵
Igor Abelmasov
۰
۱
Galuzinskii Stefan
inprogress
۱۴:۱۵
Daniil Mikheev
۰
۰
Sergey Nikulin
inprogress
۱۴:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Czech Republic
Pro League
Vladimir Postelt
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Svec
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۳:۳۰
Petr Vicherek
۱
۳
Radomir Revay
Finished
۰۰:۰۰
Jan Zajicek
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Tuma
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Simon Kadavy
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Just
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۳:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۰۹:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Tomasch David
Finished
۱۰:۰۰
Jan Volhejn
۳
۱
Michal Zobac
Finished
۱۰:۳۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Skouhoutil
۳
۰
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۱:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Pavel Sprynar
Finished
۰۹:۳۰
Jan Briska
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۱۰:۳۰
Michal Sedlacek
۰
۳
Radomir Revay
Finished
۰۱:۰۰
Lukas Rygl
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Gireth
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Stanek
۳
۰
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Rene Kowal
۰
۲
Petr Vicherek
Finished
۰۰:۲۹
Josef Medek
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۲۹
Lubor Sulava
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۲۹
Vladimir Stanek
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Lukas Rygl
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۱
Lukas Rygl
Finished
۰۳:۳۰
Simon Kadavy
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Daniel Tuma
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۴:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۶:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۶:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Vratislav Petracek
Finished
۰۷:۰۰
Dominik Lengal
۰
۳
Jan Volhejn
Finished
۰۹:۳۰
Michal Zobac
۳
۰
Martin Kucera
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Lysek
۱
۳
Radek Milata
Finished
۱۰:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Ogrocki
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۱۱:۰۰
Radek Milata
۳
۲
Lukas Kantor
Finished
۱۱:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۱:۰۰
Martin Kucera
۳
۱
Dominik Lengal
Finished
۱۱:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۱:۳۰
Dominik Lengal
۱
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۱:۳۰
Lukas Kantor
۰
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۳۰
Jan Volhejn
۳
۱
Martin Kucera
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Sprynar
۲
۳
Tomasch David
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Radek Milata
Finished
۱۲:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۲:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۲:۳۰
Milan Regner
۳
۰
Marek Placek
Finished
۱۲:۳۰
Radek Milata
۳
۱
Lukas Kantor
Finished
۱۲:۳۰
Martin Kucera
۳
۲
Dominik Lengal
Finished
۱۲:۳۰
Jan Briska
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Lysek
۲
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۱۳:۰۰
Jan Volhejn
۳
۰
Michal Zobac
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Sprynar
۱
۳
Tomasch David
Finished
۱۳:۰۰
Milan Bela
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۳۰
Milan Zika
۳
۰
Zdenek Vilimek
Finished
۱۳:۳۰
Milan Klement
۳
۱
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۳۰
Darin Kryl
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Jaroslav Hajek
Finished
۱۴:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Tomas Varnushka
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Pech
۰
۲
Stepan Vyskocil
inprogress
۱۴:۳۰
Jiri Zuzanek
۰
۲
Martin Sobisek
inprogress
۱۴:۳۰
Milan Smesny
۱
۱
Pavel Sprynar
inprogress
۱۴:۳۰
Zdenek Vilimek
۰
۲
Darin Kryl
inprogress
۱۴:۳۰
Michal Syroha
-
-
Jiri Svec
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Michal Vedmoch
-
-
Milan Zika
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Jaroslav Hajek
-
-
Milan Bela
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Tomas Varnushka
-
-
Milan Klement
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Milan Zika
-
-
Darin Kryl
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Milan Bela
-
-
Stepan Vyskocil
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Jiri Svec
-
-
Pavel Sprynar
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Milan Klement
-
-
Martin Sobisek
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
World
TT-CUP
Michal Bracha
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۰۰
Hubert Dwojak
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۰۵
Pasek Dominik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۱۰
Petr Semrad
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۰:۳۵
Filip Kopecky
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۰۰:۴۰
Petr Semrad
۲
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۵۰
Filip Cernota
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Marat Filip
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۲۰
Stepien Marcin
۳
۲
Michal Bracha
Finished
۰۱:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۰
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۳۵
Marek Kulisek
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۰۱:۴۰
Jan Urbanek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Kamil Klocek
۲
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Adrian Cich
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Rich Dewitt
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۴:۰۵
Adrian Cich
۱
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۴:۳۰
Rich Dewitt
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۴:۳۵
Brad Robbins
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۴۰
Rich Dewitt
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۰۵
Benji Zhang
۲
۳
Brad Robbins
Finished
۰۵:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۸:۱۰
Blazej Warpas
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۸:۳۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۰۹:۰۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۹:۰۵
Johannes Kant
۱
۳
Vootele Vaher
Finished
۰۹:۱۵
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۰۹:۳۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۹:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۲
۳
Mart Martin
Finished
۰۹:۴۵
Brozek Michal
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۹:۵۰
Blazej Warpas
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۰:۰۰
Fabian Sikora
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۰:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۱۰
Johannes Kant
۰
۳
Mart Martin
Finished
۱۰:۱۵
Sochor Miroslav
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۰:۲۰
Sebl Jachym
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۲۵
Valois Kayque
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۳۰
Karol Guzy
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۰:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Vootele Vaher
۱
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۰:۴۵
Brozek Michal
۳
۰
Marat Filip
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Jakub Zahradnicek
Finished
۱۰:۵۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۱:۰۵
Alberto Ibarra
۲
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۱۰
Johannes Kant
۱
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۱:۱۵
Petr Kotrbaty
۰
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۲۰
Sebl Jachym
۱
۳
Jakub Zahradnicek
Finished
۱۱:۲۵
Blazej Warpas
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۳۰
Fabian Sikora
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۱:۳۵
Reche Salvador
۲
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۴۰
Mart Martin
۲
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۱:۴۵
Brozek Michal
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۵۰
Adam Kosacky
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۵
Dawid Stapor
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۲:۰۵
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Alberto Ibarra
Finished
۱۲:۱۰
Marat Filip
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۲۰
Sebl Jachym
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۳۰
Vootele Vaher
۳
۰
Johannes Kant
Finished
۱۲:۳۰
Tomasz Witkowski
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۲:۳۵
Jakub Zahradnicek
۳
۲
Adam Kosacky
Finished
۱۲:۵۵
Yevhenii Cherkashyn
۳
۱
Mart Martin
Finished
۱۲:۵۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Marat Filip
Finished
۱۲:۵۵
Blazej Warpas
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Fabian Sikora
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۳:۰۵
Sochor Miroslav
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۳:۳۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۳:۳۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۱۳:۴۵
Frantisek Dvorak
۳
۱
Antos Vojtech
Finished
۱۳:۵۰
Emil Nowak
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۰۰
Denys Kovtanyuk
۲
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۴:۰۵
Jakub Zahradnicek
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۴:۱۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Martin Vodnansky
Finished
۱۴:۲۰
Marek Fabini
۰
۰
Viktor Skokan
inprogress
۱۴:۲۵
Blazej Warpas
۱
۲
Michal Lysakowski
inprogress
۱۴:۳۰
Fabian Sikora
۰
۲
Tomasz Witkowski
inprogress
۱۴:۳۵
Frantisek Dvorak
-
-
Martin Vodnansky
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Martin Sulc
-
-
Kadavy Ondrej
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Antos Vojtech
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Marek Fabini
-
-
Kadavy Ondrej
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
World
Ping Pong Point
Manko Viktor
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Manko Viktor
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۹:۴۷
Manko Viktor
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۱:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۲:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Belarus
Liga Pro
Dmitrii Kulesha
۲
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Chilek
۳
۱
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۱:۰۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kernoga
۲
۳
Anton Mokei
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Lysakovskii
۱
۱
Anton Mokei
inprogress
۱۴:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Alvaro Gainza
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۰۹:۳۰
Anton Limonov
۳
۲
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۰۹:۵۸
Jiri Martinko
۳
۱
Aly Ghallab
Finished
۱۰:۴۰
Amirreza Abbasi
۲
۳
Michal Bankosz
Finished
۱۱:۱۵
Alvaro Gainza
۰
۳
Anton Limonov
Finished
۱۱:۴۵
Jiri Martinko
۳
۰
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۲:۱۵
Michal Bankosz
۲
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۲:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Aly Ghallab
Finished
۱۳:۱۵
Alvaro Gainza
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۳:۴۵
Anton Limonov
۰
۰
Yevhen Pryshchepa
inprogress
۱۴:۱۵