0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Michal Minda
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۰
Michal Murawski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Lis
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۵۰
Daniel Bak
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Damian Korczak
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۳۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۴۰
Jan Zandecki
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۲۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۰۰
Michal Murawski
۲
۳
Michal Galas
Finished
۱۴:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۱۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Josef Braun
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۱۰:۴۰
Jan Zandecki
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۱۱:۵۰
Damian Korczak
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۲۰
Josef Braun
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۴۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۲۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۵:۲۰
Michal Minda
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۵۰
Michal Minda
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۵۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Daniel Lis
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Szymon Kolasa
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Lis
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۱:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۱۰
Jan Zandecki
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۴:۵۰
Damian Korczak
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Lis
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۳۰
Damian Swierczek
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Radlo
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۰۰
Damian Swierczek
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Seroka Szymon
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۰۸:۵۰
Damian Korczak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۹:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۰
Daniel Bak
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۵۰
Daniel Bak
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Lis
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۰
Szymon Kolasa
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۳:۳۰
Daniel Bak
۳
۲
Szymon Kolasa
Finished
۱۴:۰۰
Josef Braun
۳
۰
Szymon Kolasa
Finished
۱۵:۱۰
Lukasz Jarocki
۲
۰
Krzysztof Kapik
inprogress
۱۵:۴۰
Jan Zandecki
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Damian Korczak
-
-
Michal Galas
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Piotr Cyrnek
-
-
Daniel Bak
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Michal Murawski
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Daniel Lis
-
-
Szymon Kolasa
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۰
Piotr Chlodnicki
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Czech Republic
Pro League
Jiri Louda
۳
۰
Michal Sklenar
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۱:۳۰
Lubor Sulava
۰
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۲:۰۰
Josef Kvapil
۲
۲
Milan Regner
inprogress
۱۵:۳۰
Jakub Hradecky
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۳۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۵:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۶:۰۰
Michal Sklenar
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Havlicek
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Rezab
۳
۱
Radek Benes
Finished
۱۲:۰۰
Marek Placek
۳
۰
Josef Kvapil
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Zuzanek
۲
۱
Jan Briska
inprogress
۱۵:۳۰
Marek Sedlak
۳
۲
Milan Urban
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۳۰
Adam Vitasek
۲
۳
Jiri Rezab
Finished
۰۹:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Svec
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۱۰:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۲:۳۰
Mihail Trinta
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۳:۰۰
Adam Vitasek
۳
۱
Jiri Rezab
Finished
۱۳:۰۰
Josef Kvapil
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۳:۳۰
Josef Belovsky
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۴:۳۰
Marek Sedlak
۳
۰
Martin Sochor
Finished
۰۰:۰۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۳۰
Bohuslav Kaloc
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۱
Jan Benes Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Radim Sindelar
۳
۱
Jan Benes Jr.
Finished
۰۰:۲۹
Simon Kadavy
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۰:۲۹
Ivo Palmi
۳
۱
Bohuslav Kaloc
Finished
۰۰:۲۹
Patrik Pycha
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۰۰:۲۹
Michal Vedmoch
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Blaha 1980
۰
۳
Petr Babak
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Hradecky
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۴:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۳۰
Ludek Madle
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۹:۳۰
Michal Drastich
۰
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۹:۳۰
Ondrej Paril
۱
۳
Radek Benes
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Mista
۰
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Rezab
۱
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۰:۳۰
Antonin Kosprd
۲
۳
Michal Drastich
Finished
۱۱:۰۰
Radek Benes
۰
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۱:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۱۱:۳۰
Adam Vitasek
۳
۰
Ondrej Paril
Finished
۱۱:۳۰
Michal Drastich
۱
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۱:۳۰
Miloslav Kotil
۰
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۱۲:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Michal Drastich
Finished
۱۲:۳۰
Radek Benes
۱
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۲:۳۰
Antonin Kosprd
۳
۲
Ondrej Mista
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۰۰
Janik Michal
۳
۲
Ondrej Kus
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۳:۳۰
Petr Uher
۳
۰
Jaromir Kriz
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
۱
۳
Marek Placek
Finished
۱۴:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Hudec
۰
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۴:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Kus
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۴:۳۰
Jaromir Kriz
۱
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Dousa
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Petr Uher
Finished
۱۵:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Janik Michal
Finished
۱۵:۰۰
Janik Michal
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۳۰
Petr Uher
۲
۲
Stanislav Hudec
inprogress
۱۵:۳۰
Tomas Dousa
-
-
Marek Placek
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Josef Belovsky
-
-
Kostal Marek
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Russia
Liga Pro
Igor Mihaylov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Telegin
۳
۰
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Martyukhin
۱
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۲:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۱۵
Valery Kutin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۵:۰۰
Mikhail Gusev
۲
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Martyukhin
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۱۵
Oleg Belugin
۳
۱
Roman Saldakeev
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Ermolaev
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۱:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Artem Karagodin
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Zirin
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Belugin
۳
۱
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۹:۰۰
Roman Chernyi
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۱۳:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Rustam Bedretdinov
۱
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۹:۱۵
Roman Alov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۱۲:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Zyuganov
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Aleksey Zirin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۴۵
Igor Sergeevich
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Konstantin Olshakov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۴۵
Serguei Khomutov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Telegin
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۱۴:۱۵
Roman Chernyi
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Nesterov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Maksim Nesterov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۹
Mikhail Reznikov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Maksim Nesterov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Maksim Nesterov
Finished
۰۴:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Andreev
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۰۰
Danila Andreev
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۱۰
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Sergey Lanin
Finished
۰۸:۳۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۰۸:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۰
Roman Chernyi
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Olshakov
۳
۰
Artem Karagodin
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Ermolaev
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Danila Andreev
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۰۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Danila Andreev
۳
۱
Artem Karagodin
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
-
-
Sergey Lanin
Cancelled
۱۰:۳۰
Rustam Bedretdinov
۰
۳
Roman Chernyi
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Anatoly Batalov
Finished
۱۲:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۰
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۳:۰۰
Valery Kutin
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۳:۳۰
Maksim Chechulin
۱
۳
Stepanov Anton
Finished
۱۳:۳۰
Anatoly Batalov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۳:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۰
۳
Sergey Telegin
Finished
۱۳:۴۵
Stepanov Anton
۱
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Roman Alov
Finished
۱۴:۰۰
Roman Alov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۲
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۴:۴۵
Serguei Khomutov
۱
۳
Anatoly Batalov
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Yakovlev
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Igor Minchenkov
-
-
Oleg Popov
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Timur Molchanov
-
-
Roman Antonov
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Vladimir Zhigalov
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
World
TT-CUP
Michal Bracha
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Petr Kubat
۳
۰
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۲۰
Michal Spalek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۲۵
Piotr Odelski
۳
۰
Kaczorek Marek
Finished
۰۰:۳۰
Jean-Baptiste Cousin
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۵۰
Denis Benes
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Petr Kubat
۳
۰
Adam Rek
Finished
۰۱:۲۰
Denis Benes
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۱
Jan Urbanek
۳
۱
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Vijay Kumar
۱
۳
KC Sang
Finished
۰۲:۰۵
Lu Hsu Chang
۰
۳
Leo Malin
Finished
۰۲:۱۰
Bartek Wisniewski
۳
۲
Marcin Raczek
Finished
۰۲:۳۰
Vijay Kumar
۰
۳
Leo Malin
Finished
۰۲:۳۵
KC Sang
۰
۳
Lu Hsu Chang
Finished
۰۲:۴۰
Stapor Rafal
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۰۰
Vijay Kumar
۲
۳
Lu Hsu Chang
Finished
۰۳:۰۵
Leo Malin
۱
۳
KC Sang
Finished
۰۳:۱۰
Bartek Wisniewski
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Raczek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۰۰
Henry Chau
۱
۳
Rana Gaurang
Finished
۰۴:۱۰
Bartek Wisniewski
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۳۰
Valois Kayque
۰
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۵:۰۰
Bartek Wisniewski
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Marcin Raczek
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۰۰
Bartek Wisniewski
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۳۰
Valois Kayque
۱
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۸:۰۰
Gracjan Rokita
۰
۳
Szostak Michal
Finished
۰۹:۰۰
Vincent Oberle
۲
۳
Martin Pakk
Finished
۰۹:۱۵
Pedro J. Rocamora
۳
۱
Leon Jose Garcia
Finished
۰۹:۴۰
Oliver Ollman
۲
۳
Stanislav Kruti
Finished
۰۹:۴۵
Chlumsky Petr
۱
۳
Filip Kopecky
Finished
۰۹:۵۰
Jedynak Damian
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۱۰:۰۰
Jesus Medina
۳
۰
Jose Moreno
Finished
۱۰:۱۰
Vincent Oberle
۰
۳
Stanislav Kruti
Finished
۱۰:۱۵
Jan Simecek
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۲۰
Jan Sucharda
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Jose Moreno
Finished
۱۰:۴۰
Martin Pakk
۱
۳
Oliver Ollman
Finished
۱۰:۴۵
Chlumsky Petr
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۵۰
Radek Muller
۰
۳
Prusa Martin
Finished
۱۰:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۱:۰۰
Leon Jose Garcia
۳
۲
Jesus Medina
Finished
۱۱:۱۰
Vincent Oberle
۳
۲
Oliver Ollman
Finished
۱۱:۱۵
Filip Kopecky
۳
۲
Jan Simecek
Finished
۱۱:۲۰
Jan Sucharda
۳
۲
Prusa Martin
Finished
۱۱:۲۵
Jedynak Damian
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۱۱:۳۰
Mista Sylwester
۰
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۱:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Jesus Medina
Finished
۱۱:۴۰
Stanislav Kruti
۳
۱
Martin Pakk
Finished
۱۱:۴۵
Chlumsky Petr
۱
۳
Jan Simecek
Finished
۱۱:۵۰
Bohuslav Budik
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۱:۵۵
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Szostak Michal
Finished
۱۲:۰۰
Marek Chybinski
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۲:۰۵
Jose Moreno
۰
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۲:۱۰
Vincent Oberle
۲
۳
Martin Pakk
Finished
۱۲:۱۵
Sochor Miroslav
۳
۰
Filip Kopecky
Finished
۱۲:۲۰
Jan Sucharda
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۲:۲۵
Gracjan Rokita
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۲:۳۰
Patryk Jedrzejak
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۱۲:۳۵
Stanislav Kruti
۳
۰
Oliver Ollman
Finished
۱۲:۴۵
Chlumsky Petr
۳
۰
Sochor Miroslav
Finished
۱۲:۵۰
Prusa Martin
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۵۵
Jedynak Damian
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۳:۰۰
Mista Sylwester
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۰۵
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۱۰
Filip Kopecky
۳
۲
Jan Simecek
Finished
۱۳:۲۰
Bohuslav Budik
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۳:۲۵
Gracjan Rokita
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۱۳:۳۰
Adam Kasperski
۳
۲
Mariusz Adamus
Finished
۱۳:۳۵
Marek Fabini
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۵۰
Prusa Martin
۳
۰
Radek Muller
Finished
۱۳:۵۵
Szostak Michal
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۱۴:۰۰
Marek Chybinski
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۴:۰۵
Viktor Skokan
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۱۴:۲۰
Filip Nemec
۳
۲
Matej Beran
Finished
۱۴:۲۵
Jedynak Damian
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۴:۳۰
Mista Sylwester
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۴:۳۵
Marek Fabini
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۴:۵۰
Filip Jakubsky
۳
۱
Petr Novotny
Finished
۱۴:۵۵
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۵:۰۰
Patryk Jedrzejak
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۵:۰۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۵:۲۰
Filip Nemec
۳
۰
Petr Novotny
Finished
۱۵:۲۵
Kedzierski Piotr
۲
۲
Szostak Michal
inprogress
۱۵:۳۰
Marek Chybinski
۰
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۵:۳۵
Marek Fabini
۰
۰
Viktor Skokan
inprogress
۱۵:۵۰
Matej Beran
-
-
Filip Jakubsky
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Petr Kotrbaty
-
-
Ondrej Fiklik
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Filip Nemec
-
-
Filip Jakubsky
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Ukraine
WIN CUP
Andrew Grabski
۲
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۰:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Skachenko
۱
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۰:۳۰
Denys Scherbak
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Skachenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۱:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۳
۲
Artem Maksimenko
Finished
۰۱:۱۵
Bogdan Gusak
۰
۳
Artyom Tkachenko
Finished
۰۱:۳۰
Yuryi Shchepanskyi
۳
۲
Nikolay Galynsky
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Rodin
۳
۰
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۰۰
Denys Scherbak
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۲:۱۵
Bogdan Gusak
۳
۰
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۳۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Rodin
۳
۰
Artyom Tkachenko
Finished
۰۳:۰۰
Denys Scherbak
۰
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۳:۱۵
Bogdan Gusak
۰
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۳:۳۰
Roman Shtukovanyi
۰
۳
Artyom Tkachenko
Finished
۰۴:۰۰
Artyom Tkachenko
۰
۳
Bogdan Gusak
Finished
۰۴:۳۰
Roman Shtukovanyi
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۵:۰۰
Roman Shtukovanyi
۱
۳
Bogdan Gusak
Finished
۰۵:۳۰
Artyom Tkachenko
۳
۲
Alexey Rodin
Finished
۰۶:۰۰
Alexey Rodin
۳
۱
Bogdan Gusak
Finished
۰۶:۳۰
Artyom Tkachenko
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۷:۰۰
Dmytro Shukin
۲
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۷:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۲
۳
Petr Pidleteychuk
Finished
۰۸:۴۵
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Bogdan Doroshenko
Finished
۰۹:۱۵
Dmytro Shukin
۱
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۹:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۱
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۰۹:۴۵
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Petr Pidleteychuk
Finished
۱۰:۱۵
Dmitriy Batyuk
۳
۰
Dmytro Shukin
Finished
۱۰:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۰
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۰:۴۵
Bogdan Doroshenko
۳
۲
Petr Pidleteychuk
Finished
۱۱:۱۵
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۱:۴۵
Bogdan Doroshenko
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۲:۱۵
Oleksandr Storozhenko
۲
۳
Dmytro Shukin
Finished
۱۲:۳۰
Petr Pidleteychuk
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۲:۴۵
Bogdan Doroshenko
۰
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۳:۱۵
Vitaliy Krokhmal
۲
۳
Zakhar Tiuliahin
Finished
۱۳:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۳:۴۵
Maksym Deynega
۱
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۴:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۴:۱۵
Vitaliy Krokhmal
۳
۰
Nazarii Haievyi
Finished
۱۴:۳۰
Maksym Deynega
۰
۳
Zakhar Tiuliahin
Finished
۱۵:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۲
۲
Maksym Deynega
inprogress
۱۵:۳۰
Nazarii Haievyi
-
-
Zakhar Tiuliahin
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Zakhar Tiuliahin
-
-
Vitaliy Krokhmal
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۱:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۳۰
Ernest Apriyan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Alexander Sahakyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۰
۳
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۳۰
Alexander Sahakyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۳:۳۰
Samvel Parsadanyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Alexander Sahakyan
Finished
۰۳:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۸:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Simonyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۹:۵۰
Murad Asatryan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۰:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Murad Asatryan
۱
۳
Sergey Simonyan
Finished
۱۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۵۰
David Ghotanyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۱:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۲
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۱:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۲:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۳:۱۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۳:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۳:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۳:۳۰
David Ghotanyan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۳:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۳:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۴:۳۰
Belarus
Liga Pro
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۸:۳۰
Nikolai Muroveiko
۱
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Kozlov
۲
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Sergei Kurilchik
۱
۳
Sergei Komsa
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۱
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۳:۰۰
Sergei Komsa
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۳:۳۰
Evgenii Mutianko
۳
۰
Sergei Kurilchik
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Kurilchik
۳
۲
Anton Mokei
Finished
۱۴:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Amin Ahmadian
۲
۳
Nicolas Galvano
Finished
۰۹:۳۰
Adrian Rubinos
۰
۳
Diego Piguave
Finished
۱۰:۰۵
Lichen Wang
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۴۰
Amirreza Abbasi
۳
۱
Youssef Abdel-Aziz
Finished
۱۱:۱۵
Lichen Wang
۱
۳
Diego Piguave
Finished
۱۲:۱۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۳:۱۵
Turkey
WTT Feeder Antalya Women
Tessy Gonderinger
-
-
Katarzyna Wegrzyn
Finished
۱۱:۴۰
Aikaterini Toliou
-
-
Giorgia Piccolin
Finished
۱۲:۱۵
Ukraine
WIN CUP Women
Yaroslava Lesnaya
۲
۳
Anastasia Telykh
Finished
۱۵:۱۵
Yulianna Zanik
۱
۰
Tetyana Yuhan
inprogress
۱۵:۴۵
Yaroslava Lesnaya
-
-
Tetyana Yuhan
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Yulianna Zanik
-
-
Anastasia Telykh
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵