0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber League
Toronto Raptors (Cyber)
۹۵
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۱۰۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۵
۹۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۶۷
۶۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۱۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۶۹
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۲
۹۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۴
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۵
۱۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۹۹
۹۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۰
۱۱۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۶
۸۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۲۴
۱۲۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۰
۸۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۹
۱۱۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۷
۷۴
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۸۹
۱۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۶
۹۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۳
۱۰۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۳۱
۲۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۱۷:۵۰
World
NBA 2K22 3x3
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۵
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۱۲:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۰
۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۵
۹۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۸
۱۳۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۰:۰۶
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۱
۹۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۳۷
۴۴
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۱۷:۴۰
World
NBA 2K22 Cyber League
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۴
۱۰۴
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۰
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۰
۱۴۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۲۸
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۸
۸۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۵
۱۲۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۹
۱۳۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۱۱
۱۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۴
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۵
۱۲۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۷
۱۴۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۸۷
۱۰۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۱۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۴
۱۲۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۷۸
۱۲۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۲۰
۹۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۶
۱۱۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۳
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۲
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۰
۱۱۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۷
۱۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۱۴
۱۲۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۳
۱۰۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۳
۱۲۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۵۰
۳۱
Charlotte Hornets (Cyber)
inprogress
۱۷:۵۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۷۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۶
۸۴
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۳
۷۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۸۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۶
۷۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۶۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۹۴
۷۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۶
۶۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۴۵
۵۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۲
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۰
۷۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۵
۸۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۶۵
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۱
۶۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۸
۷۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۹
۷۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۶۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۴
۸۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۹
۷۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۶۲
۵۸
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۸۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۷۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۶
۸۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۱
۸۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۳
۷۲
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۶۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۶
۸۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Indiana Pacers (Cyber)
۹۰
۶۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۳
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۹
۷۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۱
۵۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۶۴
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۷۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۱
۸۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۹
۴۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۸۵
۹۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۴
۷۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱
۱۳
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۱۸:۰۷
World
NBA 2K21 1x1
LeBron James
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۳۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۳۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۲۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۵۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۱۴
۱۶
James Harden
Finished
۰۲:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
Michael Jordan
۵
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۵۰
Luka Doncic
۱۰
۳
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
James Harden
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۰۰:۴۰
James Harden
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
Michael Jordan
۱۶
۱۴
Damian Lillard
Finished
۰۱:۰۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۲۰
Damian Lillard
۱۲
۵
Bradley Beal
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۲
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Bradley Beal
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۱۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۳:۴۰
James Harden
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۵:۳۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۵:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۰۶:۳۰
James Harden
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۸:۲۰
Tracy McGrady
۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۰۸:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۵۰
LeBron James
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Luka Doncic
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۰۹:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۵۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۰۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۲۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Bradley Beal
۵
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
LeBron James
۱۲
۴
Damian Lillard
Finished
۱۱:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
James Harden
Finished
۱۱:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۱۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۳:۰۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۲۰
Russell Westbrook
۱
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۴۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۴:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۴:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
James Harden
Finished
۱۴:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۵:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۱۰
Kawhi Leonard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۵:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۱۰
Luka Doncic
۸
۱۱
James Harden
Finished
۱۶:۲۰
Russell Westbrook
۱۳
۱۳
Damian Lillard
Finished
۱۶:۴۰
James Harden
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۷:۰۰
LeBron James
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۱۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۷:۲۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۲
۴
James Harden
Finished
۱۷:۴۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۰۰
Luka Doncic
۵
۴
Tracy McGrady
inprogress
۱۸:۱۰