0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Michal Jezek
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۲:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۲:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۰۳:۰۰
Jan Potensky
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Jelinek
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Marx
۰
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۰۰
Radek Rose
۱
۳
Michal Jezek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Postelt
۳
۱
Josef Kutifel
Finished
۰۲:۳۰
Petr Macela
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۱۱:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۳۰
Cesta Havrda
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۱۳:۰۰
Milan Vrabec
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۱۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Radek Rose
Finished
۰۰:۰۰
Martin Kowalik
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Petr Macela
Finished
۰۶:۰۰
Adam Vitasek
۳
۰
Michal Moravec
Finished
۱۰:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Cesta Havrda
۳
۱
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Varnushka
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Josef Kutifel
۰
۳
Petr Macela
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Postelt
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۴:۰۰
Petr Macela
۳
۱
Koubek Vojtech
Finished
۰۴:۳۰
Daniel Kouble
۰
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۸:۰۰
Eric Maresh
۳
۰
Petr Macela
Finished
۰۸:۰۰
Ladislav Krsek
۳
۲
Jiri Reczai
Finished
۱۷:۰۰
Ladislav Svanda
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Cech
۱
۳
Martin Kowalik
Finished
۰۰:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۰۰:۳۰
Martin Stusek
-
-
Jiri Foltynek
Finished
۰۰:۳۰
Marcel Pikous
۲
۳
Jiri Cech
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۲
۱
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Homola
۳
۰
Josef Toth
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۲:۰۰
Martin Kowalik
۰
۳
Jiri Cech
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۴:۰۰
Daniel Kouble
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Josef Kutifel
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۵:۰۰
Koubek Vojtech
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Daniel Kouble
Finished
۰۶:۰۰
Koubek Vojtech
۳
۰
Josef Kutifel
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Daniel Kouble
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Postelt
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۰۷:۳۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Josef Mostek
Finished
۱۰:۳۰
Radomir Revay
۳
۱
Radek Benes
Finished
۱۱:۰۰
Milan Travnik
۳
۰
Ondrej Svoboda
Finished
۱۱:۰۰
Josef Mostek
۰
۳
Milan Travnik
Finished
۱۱:۳۰
Michal Moravec
۰
۳
Radomir Revay
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۲:۰۰
Radek Benes
۳
۲
Adam Vitasek
Finished
۱۲:۰۰
Adam Vitasek
۳
۲
Radomir Revay
Finished
۱۲:۳۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Milan Travnik
Finished
۱۲:۳۰
Josef Mostek
۰
۳
Ondrej Svoboda
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۱۳:۰۰
Michal Moravec
۳
۲
Radek Benes
Cancelled
۱۳:۰۰
Antonin Kosprd
۱
۳
Milan Travnik
Finished
۱۴:۰۰
Radomir Revay
۲
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۱۴:۳۰
Oldrich Vrtal
۱
۳
Roman Hudeczek
Finished
۱۴:۳۰
Josef Palecek
۳
۲
Ladislav Krsek
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Mista
۱
۳
Karel Hons
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۱۵:۰۰
Pavel Mozol
۳
۰
Jiri Reczai
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Lzicar
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Patrik Marsalek
۳
۱
Janik Michal
Finished
۱۵:۰۰
Ladislav Krsek
۱
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۵:۳۰
Karel Hons
۳
۰
Oldrich Lzicar
Finished
۱۵:۳۰
Roman Hudeczek
۱
۳
Patrik Marsalek
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Cinibulk
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Reczai
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۶:۰۰
Janik Michal
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۶:۰۰
Ondrej Mista
۳
۰
Oldrich Lzicar
Finished
۱۶:۳۰
Josef Palecek
۰
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۶:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Patrik Marsalek
Finished
۱۶:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۷:۰۰
Roman Hudeczek
۳
۰
Janik Michal
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Cinibulk
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۷:۰۰
Kamil Gruda
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Lubor Sulava
-
-
Pavel Sprynar
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Martin Kowalik
-
-
Karel Brozhik
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Europe
TT Elite Series
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Piotr Strus
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۶:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۶:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۶:۴۵
Szymon Radlo
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۰:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۴۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Maslowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۱:۴۵
Antoni Witkowski
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۰۰
Michal Murawski
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۵:۱۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۰۰:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Petr David
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۰۱:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Damian Wojdyla
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۲:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۱۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Radlo
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۰۴:۳۰
Piotr Strus
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Szymon Radlo
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۴۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۷:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۹:۴۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۰۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۵
Antoni Witkowski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۰:۴۵
Josef Braun
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۱:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۱۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۱۲:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۲:۱۵
Josef Braun
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۲:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۳:۱۵
Felkel Grzegorz
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Maslowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۴:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۴:۱۵
Antoni Witkowski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۴:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۴:۴۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۵:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۵:۴۵
Antoni Witkowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۰۰
Josef Braun
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۶:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۷:۰۰
Piotr Chodorski
۱
۲
Josef Braun
inprogress
۱۸:۰۰
Felkel Grzegorz
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Artur Daniel
-
-
Jakub Maslowski
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Radim Bako
-
-
Jakub Seibert
Finished
۱۴:۱۵
Russia
Liga Pro
Oleg Kutuzov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Pandur
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Belugin
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۰:۱۵
Vadim Putilovsky
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۰:۱۵
Vadim Putilovsky
-
-
Tyinchtyik Turabekov
inprogress
۰۰:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۲۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Glazun
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Staroverov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۰
Vadim Putilovsky
-
-
Evgeny Glazun
inprogress
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۰۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۳۰
Kirill Malahov
-
-
Evgeny Glazun
inprogress
۰۲:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Pandur
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Mameka
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۱۵
Vasily Shirshov
-
-
Vadim Putilovsky
inprogress
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Evgeny Glazun
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۰۰
Maksim Mameka
۳
۰
Vladimir Staroverov
Finished
۰۴:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Zhigalov
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Viacheslav Sergeevich Polenov
۳
۰
Oleg Kharlakin
Finished
۰۸:۱۵
Rinat Khairov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Gusev
۳
۲
Vladimir Slesarev
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Krikunov
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۰۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۱۵
Nikolay Pashkov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Simonov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Slesarev
۰
۳
Viacheslav Sergeevich Polenov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Rinat Khairov
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۰
Konstantin Olshakov
Finished
۱۰:۱۵
Viacheslav Sergeevich Polenov
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۰:۱۵
Rinat Khairov
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۳۰
Damir Bedretdinov
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۱۰:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Kozlov
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۱۲:۱۵
Pavel Semeshin
۲
۳
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۲:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Dukhin
۱
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۳
۰
Yuri Gavrilov
Finished
۱۲:۴۵
Ilya Novikov
۰
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Libatskii
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۳:۱۵
Oleg Popov
-
-
Maksim Dukhin
Cancelled
۱۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۴۵
Yuri Gavrilov
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۳:۴۵
Rinat Khairov
۲
۳
Vladimir Selkin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Kozlov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۴:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۱۴:۱۵
Pavel Semeshin
۰
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۴:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Libatskii
۳
۰
Yuri Gavrilov
Finished
۱۴:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۴:۴۵
Miliutin Pavel
۳
۲
Mikhail Gusev
Finished
۱۶:۰۰
Roman Alov
۰
۳
Grigorii Zhukov
Finished
۱۶:۱۵
Oleg Moshnikov
۱
۳
Alexandr Vorozheykin
Finished
۱۶:۱۵
Ivan Stepanov
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۶:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۱۶:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۶:۳۵
Andrey Viktorovich Matonin
۱
۳
Mareychev Sergey
Finished
۱۶:۴۵
Roman Chernyi
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۰۰
Mikhail Gusev
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۷:۰۰
Alexandr Vorozheykin
۱
۳
Andrey Viktorovich Matonin
Finished
۱۷:۱۵
Grigorii Zhukov
۳
۱
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۱۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Roman Chernyi
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Eremin
۲
۰
Miliutin Pavel
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۰
Roman Alov
Finished
۱۷:۳۵
Mareychev Sergey
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۴۵
Miliutin Pavel
۰
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
inprogress
۱۸:۰۰
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Ivan Stepanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Oleg Moshnikov
۰
۰
Andrey Viktorovich Matonin
inprogress
۱۸:۱۵
Roman Alov
۰
۰
Armen Pomazkov
inprogress
۱۸:۱۵
Mikhail Gusev
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Grigorii Zhukov
-
-
Aleksandr Ivanovich Frolov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Alexandr Vorozheykin
-
-
Mareychev Sergey
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
World
TT-CUP
Matej Beran
۳
۰
Kolar Vlastimil
Finished
۱۳:۲۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۰
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۲۰
Jean-Baptiste Cousin
۱
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۵۰
Marat Filip
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Milos Frydl
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۱:۲۰
Chlumsky Petr
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۵۵
Jiri Manas
۳
۲
Vojtech Hruska
Finished
۱۰:۵۰
Martin Novak
۳
۱
David Mutl
Finished
۱۱:۲۰
Matej Beran
۰
۳
Filip Nemec
Finished
۱۱:۲۵
Jiri Manas
۲
۳
David Mutl
Finished
۱۱:۵۰
Kolar Vlastimil
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۵
Vojtech Hruska
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۲:۲۰
Matej Beran
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۵
Jiri Manas
۳
۲
Martin Novak
Finished
۱۲:۵۰
Filip Nemec
۳
۰
Kolar Vlastimil
Finished
۱۲:۵۵
David Mutl
۲
۳
Vojtech Hruska
Finished
۱۳:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۱۳:۵۵
Jiri Manas
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۴:۲۰
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Jiri Sulc
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Filip Nemec
Finished
۱۴:۵۵
Petr Libovicky
۳
۱
Vladimir Libovicky
Finished
۱۵:۲۰
Jan Simecek
۰
۳
Jan Pluhar
Finished
۱۵:۲۵
Vlastimil Kocvara
۳
۱
Vladimir Libovicky
Finished
۱۵:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۵
Jiri Sulc
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۲۰
Jan Simecek
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۲۵
Vlastimil Kocvara
۱
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۵۰
Jan Pluhar
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۶:۵۵
Vladimir Libovicky
۱
۳
Jiri Sulc
Finished
۱۷:۲۰
Jan Simecek
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۷:۲۵
Ondrej Fiklik
۲
۲
Jan Pluhar
inprogress
۱۷:۵۵
Petr Libovicky
-
-
Jiri Sulc
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Pistora Josef
-
-
Jan Sucharda
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Germany
Challenger Series
Ronit Bhanja
۳
۱
Sven Happek
Finished
۱۶:۲۰
Ahmed Elmahdy
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۷:۴۰
Sven Happek
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۲:۲۰
Martin Andersen
۰
۳
Ahmed Elmahdy
Finished
۱۳:۰۰
Martin Andersen
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۵:۰۰
Ahmed Elmahdy
۰
۳
Sourav Saha
Finished
۱۵:۴۰
Harmeet Desai
۳
۲
Sourav Saha
Finished
۱۷:۰۰
Harmeet Desai
-
-
Sven Happek
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۱
۳
Jon Mirzoyan
Finished
۰۱:۱۰
Avet Vasilyan
۲
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۸:۳۰
Murad Asatryan
۳
۲
Andranik Sahakyan
Finished
۰۹:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۳۰
Murad Asatryan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۵۰
Murad Asatryan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۴:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۱۵:۱۰
Belarus
Liga Pro
Viktor Anishchenko
۳
۱
Sergei Gus
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Smirnov
۳
۲
Kirill Kazanin
Finished
۰۹:۰۰
Sergei Gus
۲
۳
Andrei Smirnov
Finished
۰۹:۳۰
Kirill Kazanin
۱
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Anishchenko
۳
۰
Andrei Smirnov
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Gus
۲
۳
Kirill Kazanin
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Mutianko
۱
۳
Vladimir Promskii
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Promskii
۳
۲
Rondalev Aleksandr
Finished
۱۴:۰۰
Rondalev Aleksandr
۳
۲
Evgenii Mutianko
Finished
۱۴:۳۰
Egor Vlasenko
۳
۰
Valentin Ranchenko
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Murashko
۲
۲
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۰۰
Valentin Ranchenko
۰
۰
Vladimir Murashko
inprogress
۱۷:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Hasmik Khachatryan
۳
۱
Mariam Hambardzumyan
Finished
۱۶:۳۰
Hasmik Khachatryan
۳
۰
Maria Khachatryan
Finished
۱۷:۱۰
Rima Khlghatyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۷:۳۰
Maria Khachatryan
۰
۲
Rubina Vardanyan
inprogress
۱۸:۱۰